top of page

Poniżej prezentujemy przykładowe wyroki w sprawach przeciwko towarzystwom
ubezpieczeniowym rozpoznanych korzystnie dla naszych Klientów w ostatnich latach:

1. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z dnia 17.01.2018 r. sygn. I C 774/15
2. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 18.01.2018r., sygn. II Ca 825/17
3. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z 13.02.2018r., sygn. I C 649/15
4. wyrok Sądu Rejonowego Lublin – Zachód z 15.03.2018r. sygn. II C 151/14
5. wyrok Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z 28.08.2018r., sygn. I C 247/18
6. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 6.09.2018r. sygn. II Ca 224/18
7. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 24.10.2018r., sygn. II Ca 333/18
8. wyrok Sądu Rejonowego Lublin – Zachód z 28.12.2018r., sygn. II C 888/14
9. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 24.01.2019r., sygn. II Ca 278/18
10. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z 9.05.2019r., sygn. II C 472/14
11. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z dnia 29.05.2019r. sygn. VIII C 2041/18
12. wyrok Sądu Rejonowego Lublin – Wschód z 23.12.2019r., sygn. I C 998/14
13. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17.12.2020 r. sygn. II Ca 990/19
14. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 8.12.2021r. sygn. I C 874/18
15. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z 5.11.2021r., sygn. VIII Gc 1456/20
16. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z 31.12.2021r., sygn. I C 1485/21
17. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 29.11.2022r., sygn. I C 862/14
18. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 4.02.2022r., sygn. II Ca 821/20
19. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 11.02.2022r., sygn. I ACa 473/21
20. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 17.11.2022r., sygn. II Ca 49/22

bottom of page