top of page

Kredyty frankowe

Kredytobiorcy frankowi, tzw. „frankowicze” to jedna z najbardziej poszkodowanych grup kredytobiorców, którzy nierzadko zostali doprowadzeni na skraj bankructwa. Skuteczna walka z bankiem jest jednak możliwa i my zachęcamy do ubiegania się o swoje prawa w Sądzie.

Nasza kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich (indeksowany lub denominowany). Dokonujemy analizy umowy Klienta w zakresie występowania w niej postanowień uznawanych za abuzywne bądź nieważne, dających podstawę wystąpienia do Sądu z powództwem, wskazujemy koszty postępowania, pomagamy w procesie gromadzenia całej dokumentacji. Reprezentujemy Klientów na etapie przedsądowym (reklamacja do Banku, wezwanie do zapłaty), jak i sądowym.

Dlaczego warto nam zaufać?

Dbamy o bezpieczeństwo finansowe Klienta, odpowiednio konstruując roszczenia.

Dokonujemy bezpłatnej analizy dokumentacji Klienta przed przyjęciem sprawy i informujemy o istniejącym ryzyku, mocnych i słabych punktach z niej wynikających.

 

Jesteśmy na bieżąco z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sadu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

W gąszczu zawiłości prawnych wybieramy optymalne rozwiązania dla Klienta.

Kredyty frankowe kancelaria Lublin

Wiele osób od lat zmaga się z problemami wywołanymi przez kredyty frankowe. Jako kancelaria zajmująca się tym tematem obserwujemy wzmożone zainteresowanie możliwością unieważnienia kredytu frankowego w Lublinie i nie tylko tu.

 

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla wszystkich posiadających kredyty we frankach w Lublinie oraz innych miastach. Siedziba Kancelarii mieści się w Lublinie, ale w temacie kredytów frankowych jesteśmy otwarci na współpracę z Klientami również z innych miast.

Prowadzimy sprawy związane zarówno z ustaleniem nieważności umowy kredytowej we frankach, jak i wszelkimi rozliczeniami z bankiem.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie kredytu frankowego

1) Gdzie najlepiej złożyć pozew w sprawie kredytu we frankach?

 

Kredyt frankowy w Lublinie czy w Warszawie?

Aktualnie pozew przeciwko bankowi można złożyć wyłącznie w Sądzie, w którego okręgu zamieszkuje kredytobiorca. Z uwagi na wartość przedmiotu postępowania najczęściej będzie to Sąd okręgowy. Tak więc w zależności od miejsca zamieszkania kredytobiorcy sprawa będzie się toczyła przed Sądem w Lublinie lub innym mieście.

 

2) Czy jako kancelaria mamy doświadczenie w temacie kredytu frankowego?

Kancelaria frankowa Lublin

Tak, z sukcesami prowadzimy sprawy kredytów frankowych w Lublinie w ramach wszystkich banków.

 

Obecnie w kwestii kredytu frankowego w Lublinie mamy w toku sprawy przeciwko takim bankom jak Bank BPH S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. czy Santander Bank Polska S.A.

 

3) Dlaczego do prowadzenia sprawy kredytu frankowego warto wybrać naszą kancelarię?

 

Kancelaria kredyt we frankach Lublin

 

Nasze atuty:

- prowadzimy wyspecjalizowaną w kilku dziedzinach kancelarię w ramach spółki radców prawnych, nie jesteśmy firmą masowo zajmującą się sprawami o kredyty frankowe w Lublinie i w innych częściach kraju,

- prowadzimy sprawy w sposób etyczny, przestrzegając zasad etyki zawodowej,

- mamy jasne, przejrzyste i zrozumiałe zasady współpracy określone w umowie,

- mamy na swoim koncie wygrane w sprawach o kredyt frankowy w Lublinie,

- mamy dobre opinie wśród klientów, którzy powierzyli nam sprawy o kredyt we frankach w Lublinie.

 

4) Czego w sprawie kredytu frankowego mogę żądać za pośrednictwem naszej kancelarii?

 

Wybór żądania, z jakim występuje kredytobiorca w sprawie kredytu frankowego w Lublinie lub w Warszawie, poprzedza nasza rzetelna analiza umowy kredytowej wraz ze wszystkimi dokumentami jej towarzyszącymi (typu aneksy, historia spłaty kredytu we frankach).

 

Czego możemy żądać:

  1. Samego ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego.

  2. Ustalenia nieważności umowy i zwrotu rat, jakie już zostały spłacone.

  3. Potocznie „odfrankowienia” umowy, tj. odzyskania nadpłaconych rat kredytu frankowego po wyeliminowaniu niedozwolonych zapisów umownych.

 

Wybór roszczenia musi być dokonany z należytą starannością, bowiem każda z opcji pociąga za sobą określone konsekwencje prawne.

 

5) Czy moje roszczenie z umowy kredytu we frankach nie jest przedawnione?

 

W sprawie przedawnienia kredytu frankowego wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że żaden termin przedawnienia nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości swojej umowy. Pogląd ten jest respektowany przez sądy krajowe.

 

6) Czy bank może też formułować roszczenia wobec kredytobiorcy z tytułu kredytu frankowego?

 

Niestety tak. W sprawach kredytu we frankach, które prowadzimy w Lublinie, banki formułują wobec kredytobiorców roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, składając w toku sprawy zarzut zatrzymania lub potrącenia określonej kwoty, co dla kredytobiorcy mogłoby oznaczać niższą sumę do odzyskania. Skutecznie zwalczamy te zarzuty.

 

Banki pozywają też kredytobiorców w ramach odrębnych spraw o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, jak również o zwrot zwaloryzowanego świadczenia nienależnego z tytułu kwoty wypłaconego kredytu. W takich sprawach też pomagamy frankowiczom mającym kredyt we frankach w Lublinie i innych miejscach.

 

7) Na ile ja jako kredytobiorca kredytu we frankach muszę uczestniczyć w sprawie?

 

Ponad przekazanie nam kompletnej dokumentacji konieczny będzie Twój udział w rozprawie, w celu wskazania wszystkich istotnych okoliczności zawarcia umowy i dalszego jej wykonania. Kancelaria zapewnia przygotowanie Ciebie jako strony w sprawie dot. kredytu frankowego w Lublinie w naszej kancelarii lub w razie potrzeby podczas spotkania online.

 

8) Czy warto zawierać ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?

 

Ugoda z bankiem bywa zwykle korzystna głównie dla banku, tym niemniej pomożemy w podjęciu i takiej decyzji, czy ugodę taką warto zawierać czy też lepiej udać się do Sądu celem unieważnienia umowy kredytu we frankach w Lublinie lub z innym odpowiednio skonstruowanym roszczeniem. Decyzja taka musi być poparta rzetelną analizą dokumentacji kredytowej i my ją wykonamy.

 

9) Czy mam szansę na wygraną z bankiem w sprawie kredytu frankowego w Lublinie?

 

Jak pokazuje wiele prawomocnych orzeczeń w sprawach sądowych w kwestii kredytu frankowego w Lublinie i w innych okręgach w Polsce, nie ma czego się bać. Wystarczy dobrze przeanalizować zapisy umowne, zdobyć odpowiednią dokumentację i prawidłowo skonstruować roszczenia, aby skutecznie uwolnić się od kredytu we frankach.

 

bottom of page