top of page

Odszkodowania

Od kilkunastu lat z sukcesami prowadzimy profesjonalną obsługę prawną postępowań odszkodowawczych. Dla wielu naszych Klientów uzyskaliśmy kwoty nawet do kilkuset tysięcy złotych w ramach różnorakich roszczeń.

W imieniu naszych Klientów uzyskujemy odszkodowania w ramach wszystkich możliwych
rodzajów szkód, tj. w związku z:
- wypadkami drogowymi,
- wypadkami w pracy,

- wypadkami powstałymi wskutek zaniedbań zarządców nieruchomości lub innych osób odpowiedzialnych za utrzymanie obiektu, np. poślizgnięciami na śliskiej nawierzchni,zalaniami mieszkań itp.,
- zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem mienia czy NNW,
- błędami medycznymi,

- roszczeniami wynikającymi z zawartych umów (ubezpieczeń na życie, na wypadek śmierci, majątkowych, autocasco itp.).

Co nas wyróżnia?

Z empatią podchodzimy do zaistniałych zdarzeń, formułując najbardziej zasadne roszczenia.


Bezpłatnie oceniamy każdą zgłoszoną nam sprawę, w razie potrzeby konsultując ją z rzeczoznawcami, lekarzami czy innymi specjalistami.

Rzetelnie doradzimy, czy warto skierować sprawę na drogę sądową i zasugerujemy wysokość świadczeń realnie możliwych do uzyskania. Nigdy nie formułujemy nierealnych żądań przed Sądem, mając świadomość, że może to narazić Klienta na niepotrzebne koszty.

Na każdej rozprawie sądowej osobiście reprezentujemy poszkodowanych.

 

bottom of page