top of page

Poniżej prezentujemy przykładowe wyroki w sprawach przeciwko bankom
rozpoznanych korzystnie dla naszych Klientów w ostatnich latach:

1. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 7.04.2021r., sygn. IX Ga 83/20
2. wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 6.03.2019 r. sygn. akt VI Gc 77/19
3. wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 18.05.2020 r. sygn. akt VI GC 2701/19
4. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.03.2022r. sygn. II Ca 75/21
5. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 3.08.2022r. sygn. I C 525/21
6. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z dnia 7.01.2020r., sygn. VIII GC 4911/18
7. wyrok Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna z dnia 30.03.2020r., sygn. XV GC 38/20
8. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z dnia 2.10.2020r. sygn. VIII Gc 463/19
9. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.01.2022r. sygn. V Ca 1404/21
10. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.12.2021r. sygn. XXIII Ga 1557/20
11. wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 9.02.2021r., sygn. VIII GC 2906/19
12. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11.10.2022r. sygn. XI Ga 19/22
13. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2022r. sygn. XXIII Ga 1422/21
14. wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 19.02.2021r., sygn. VIII GC 3144/19
15. wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z dnia 17.02.2021 r. sygn. VIII Gc 2667/20
16. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.03.2022r. sygn. XI Ca 75/22
17. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli z dnia 12.01.2022 r., sygn. II C 2512/21
18. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.03.2022r. sygn. XXIII Ga 2005/20
19. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2021r. sygn. XXIII Ga 24/21
20. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2021r. sygn. XXIII Ga 627/21

21. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 14.04.2023 r., sygn. I C 258/21
22. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 26.06.2023 r., sygn. I C 268/23
23. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 02.08.2023 r., sygn. I C 641/20
24. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 03.08.2023 r., sygn. I C 525/21
25. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 06.11.2023 r., sygn. I C 1958/21

bottom of page