top of page

Zwroty prowizji bankowych

Spłaciłeś przed terminem swój kredyt konsumencki? Bank, SKOK, instytucja pożyczkowa jest zobowiązany proporcjonalnie obniżyć i zwrócić konsumentowi wszystkie koszty takiego kredytu, w tym prowizję z tytułu udzielenia kredytu czy opłatę przygotowawczą. My Ci w tym pomożemy.

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 11 września 2019r. w sprawie C-383/18 przysługuje Ci proporcjonalny zwrot prowizji oraz innych opłat i możesz zwrócić się do nas celem dochodzenia swoich praw przed Sądem i pozasądowo.


Ile pieniędzy można odzyskać?

Kwota ta jest uzależniona od przewidywanego czasu trwania umowy, faktycznego okresu trwania umowy (okresu spłaty kredytu) i wysokości prowizji i stanowi taką część prowizji jaka odpowiada proporcjonalnemu skróceniu okresu kredytowania.


Przykład 1:

jeśli prowizja związana z udzielonym na okres 1 roku kredytem konsumenckim wyniosła 6 000 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać z powrotem 3.000 zł, wg wzoru:
- okres spłaty przewidywanej 1 rok (12 msc.) = 6.000 zł prowizji,
- okres spłaty faktycznej 6 miesięcy (1/2 okresu przewidywanego)
- prowizja należna bankowi: 6.000 zł x ½ = 3.000 zł,
- prowizja do zwrotu dla konsumenta: 6.000 zł x ½ = 3.000 zł.


Przykład 2:

jeśli prowizja związana z udzielonym na okres 3 lat kredytem konsumenckim wyniosła 6 000 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać z
powrotem 5.000 zł , wg wzoru:
- okres spłaty przewidywanej 3 lata (36 msc.) = 6.000 zł prowizji,
- okres spłaty faktycznej 6 miesięcy (1/6 okresu przewidywanego)
- prowizja należna bankowi: 6.000 zł x 1/6 = 1.000 zł,
- prowizja do zwrotu dla konsumenta: 6.000 zł x 5/6 = 5.000 zł.

Dlaczego warto zlecić nam sprawę?

Mamy wieloletnie doświadczenie i kilkaset zakończonych sukcesem spraw, reprezentując Klientów w sporach z bankami o zwrot prowizji.


Nie pobieramy żadnych opłat za wstępną ocenę sprawy.


Sprawę przeanalizujemy w sposób niezobowiązujący na podstawie przekazanej nam dokumentacji.


We własnym zakresie ocenimy zasadność i wysokość ewentualnych roszczeń.

bottom of page