top of page

Wypadek na śliskiej nawierzchni. Co robić?

Zaktualizowano: 6 lut 2023

Nie zawsze, gdy upadniemy na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku bądź na innej

śliskiej nawierzchni (drodze, placu, parkingu, wewnątrz budynku itd.), będziemy mogli

domagać się rekompensaty (zadośćuczynienia za krzywdę czy też odszkodowania za powstałe w związku z wypadkiem koszty). Trzeba bowiem udowodnić zaniedbanie w utrzymaniu nieruchomości przez podmioty za nie odpowiedzialne tj. zarządców dróg, terenów lub budynków, w których doszło do zdarzenia.


Jakie więc działania podjąć:


- sfotografować miejsce zdarzenia, potwierdzające jej nienależyty stan, najlepiej od razu po zdarzeniu,


- zabezpieczyć nagrania z monitoringu, który znajduje się w pobliżu, tj. jak najszybciej

zwrócić się do odpowiedniego podmiotu administrującego tym monitoringiem informując go o zdarzeniu i potrzebie zachowania interesującego nas fragmentu oraz uzyskać kopię tego nagrania na trwałym nośniku (typu pendrive, dysk przenośny czy płyta CD),


- jeśli byli świadkowie, uzyskać od nich oświadczenia o okolicznościach zdarzenia, w tym w szczególności o jego przyczynach, doznanych urazach wraz z danymi świadka (imię,

nazwisko, faktyczny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail),


- wezwać Straż Miejską, pogotowie bądź Policję (w zależności od potrzeb) i zadbać o odpowiednie wpisy w protokole z miejsca zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem

przyczyny wypadku.


Warto zwrócić się do nas jeśli tylko przydarzy Ci się taka sytuacja.

Mając na względzie nasze doświadczenie i znajomość orzecznictwa wskażemy, jakie przysługują Ci roszczenia, określimy ich wysokość i niezbędny do konstruowania roszczeń materiał dowodowy, pomożemy w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za szkodę i następnie ją do niego zgłosimy, będziemy działać w dalszym postępowaniu, również w razie potrzeby w postępowaniu sądowym.

29 wyświetleń0 komentarzy

댓글


bottom of page